166 natuurgebieden gijzelen Nederland

166 Natura 2000-gebieden, versnipperd over ons land, gijzelen 80 procent van de economische activiteiten, dus ook de land- en tuinbouw. Door het vallen van het PAS (stikstofregels) zijn de economische activiteiten in een straal van 10 kilometer om deze natuurgebieden heen nu geblokkeerd.

>> lees verder