Open vuren Veerse Meer

Middelburg, 9 augustus 2015 – Tijdens de zomermaanden is er gezamenlijk toezicht op en rond het Veerse Meer. Dit is een samenwerkingsverband tussen Waterschap, de omliggende gemeenten, Staatsbosbeheer, R.U.D. Zeeland, Politie te Water en de politie-eenheid Zeeland – Brabant.  Dit toezicht wordt uitgevoerd onder leiding van het Waterschap. Veel voorkomende zaken is o.a. het stoken.

Stoken van open vuur is verboden op grond van de APV’s van de gemeenten gelegen rondom het Veerse Meer. Onder open vuur wordt verstaan vuur dat rechtstreeks op de onbedekte grond aanwezig is. Hierdoor wordt de ondergrond verbrand en verontreinigd door stoffen die bij de verbranding vrijkomen en de grond indringen. Bovendien worden er vaak onbrandbare spullen zoals blikjes e.d. op gegooid en blijven ook (deels) verbrand hout achter. Dit moet telkens opgeruimd worden. Bovendien is het voor de andere recreanten niet aantrekkelijk om op een recreatieterrein te verblijven waarbij een groot deel verbrand gras aanwezig is. Daarnaast wordt vaak de vegetatie vernield om het kampvuur te voeden.

Sinds maandag 3 augustus jl. is door de Veiligheidsregio Zeeland voor Zeeland code geel afgekondigd. Dit houdt in dat extra voorzichtigheid geboden is vanwege de droogte. Vaak komt voor dat een open vuur dicht bij de bebossing is, waardoor er vonken over kunnen waaien naar de bebossing met allen gevolgen vandien.

Wat wel toegestaan is is bbq los van de grond (dus op pootjes), fakkels en kaarsen, mits men rekening houdt met een veilige afstand van de bebossing en dat men geen (hete) kooltjes in de kunststof kliko’s gooit.Inmiddels zijn door de Veerse Meer surveillance een flink aantal processen-verbaal uitgeschreven. In alle gevallen was gevaarsetting aanwezig. De hoogte van de boete is 280 euro.