Alle kennis over bescherming huismus beschikbaar

Ooit was de huismus de meest algemene broedvogel van Nederland. Sinds de jaren tachtig is het aantal broedparen echter door onbekende redenen met meer dan vijftig procent afgenomen. Daarom zijn de vogel, het nest en de leefomgeving beschermd. Het ‘Kennisdocument Huismus’ beschrijft waar je bij ruimtelijke activiteiten zoals bouwen of slopen rekening mee moet houden ten gunste van de huismus.

>> lees verder