Ambtenarij faalt bij controle barbaarse jacht

De controle van de provincie Zuid Holland faalt. Volgens Animal Rights-directeur Robert Molenaar heeft de overheid twee petten op. Enerzijds waakt de provincie over het door Gedeputeerde Staten goedgekeurd beheerplan , anderzijds moet de provincie Zuid Holland de jacht controleren en daar gooit men volgens Molenaar met de pet naar.

>> Lees verder