Bijzondere soortenrijkdom in het Noordhollands Duinreservaat

Onderzoekers ontdekten in 2022 een onverwachte rijkdom aan kwalificerende- en Rode-Lijstsoorten in het Noord-Hollands Duinreservaat tussen Bergen en Egmond. Kwalificerende soorten zijn indicatoren voor een hoge kwaliteit duinflora. Boswachter Wouter Bol: “De uitslag van de kartering is een mooie bevestiging van mijn vermoeden van de rijkdom van de plantensoorten in dit deel van het duingebied.”

>> lees verder