Bizar natuurfenomeen: wolk van duizenden libellen trekt over Walcheren

Vogelaars zagen gisteren bij de vogeltelpost Veersegatdam niet alleen trekkende vogels, maar vooral ook een niet aflatende stroom van duizenden en duizenden libellen. Als je er middenin staat, lijkt dit bizarre natuurschouwspel wel een Bijbelse plaag, maar het zijn slechts heidelibellen die in groten getale tegelijkertijd op zoek gaan naar een nieuw leefgebied.

>> lees verder