Boeren eisen andere natuurmaatregelen in Engbertsdijksvenen

De aanleg van 28 kilometer aan zanddijken in Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen bij Bruinehaar moet worden voorkomen. Een tiental boeren uit de omgeving en een landgoedeigenaar met pachtgronden eisten dat vandaag bij de Raad van State. De dijken moeten het water binnen het natuurgebied houden, omdat dit nu is verdroogd. De boeren hebben hun twijfels over deze natuurmaatregel.

>> lees verder