Boeren Geelbroek vrezen overlast door vernatting natuur

Boeren in Geelbroek, Eleveld, Graswijk en Laaghalen maken zich zorgen over de ontwikkeling van nieuwe natte natuur in het gebied. Ze zijn niet tegen de vernatting, maar vinden dat de provincie vooraf maatregelen moet nemen voor het geval er toch schade komt.

>> lees verder