Bramen herbergen hoge biodiversiteit

Hoewel bramen door natuurbeheerders en beleidsmakers vaak als lastig onkruid wordt gezien en als indicator voor een slechte natuurkwaliteit, dragen ze juist in belangrijke mate bij aan de Nederlandse natuur. Dat geldt niet alleen voor natuurgebieden, maar ook voor het agrarische gebied.

>> Lees verder