Broedvogels in Vlaanderen 2013 – 2018

Het is helemaal klaar: 230 pagina’s leesvoer over het wel en wee van nagenoeg alle Vlaamse broedvogelsoorten in de periode 2013-2018! Dit lijvige rapport bundelt al onze beschikbare kennis uit o.a. het ABV- en BBV-project en giet die in overzichtelijke tabellen, figuren en soortteksten. Er worden ca. 180 soorten besproken.

Hoewel we erg veel weten, toont het rapport ook onze kennis-lacunes aan en biedt het derhalve een goede stand van zaken mét werkpunten voorafgaand aan de eerste resultaten van de nieuwe vogelatlas. Tot die nieuwe atlas zal verschijnen, blijft dit rapport dé referentie mbt recente aantallen en trends van alle in Vlaanderen broedende vogelsoorten. De komende jaren zullen uiteraard wel jaarlijks updates worden gepubliceerd in Vogelnieuws, onze ornithologische nieuwbrief.

Een welgemeend woord van dank aan alle tellers zonder wiens talloze uren op het terrein een dergelijk rapport niet mogelijk zou zijn!

Je kan het volledige rapport downloaden als pdf