Broedvogels komen na duizenden kilometers vliegen weer massaal terug in Weerribben-Wieden

Met hulp van een heel legertje vrijwilligers tellen de beheerders in het gebied zo nauwkeurig mogelijk de broedvogels die zich nestelen in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dit doen ze door meerdere keren in het seizoen op verschillende tijden het gebied in te trekken en te noteren wat ze zien en horen. Één van deze vrijwilligers is Peter van Tulden. Hij richt zijn aandacht op bruine kiekendief, purperreiger en roerdomp.

>> Lees verder