Burger baalt van regelhandhavers

boain5 juli 2014De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) heeft er een nieuwe vijand bij. Ondanks de ijverige aanpak van hondenpoepoverlast en overdestoepfietsen blijkt de overheidsdienaar een levensgroot probleem te hebben gekregen met zijn imago bij het publiek. Met campagnes wordt binnenkort getracht de boa-reputatie op te krikken.

>> Lees verder