Collectief landelijk handhavingsoverleg.

Op 12 november 2018 heeft er een overleg plaats gevonden tussen het bestuur van de K.N.V.vN.,  Buitengewoon Opsporingsambtenaren, Eigenaar van particulier landgoed, beheerders van het landschappen en leden van de Provinciale Staten in Brabant.  Tijdens dit overleg is gesproken aan de hand van diverse presentaties over de problematiek in het buitengebied waar wij als vereniging mee te … Meer lezen