De impact van jacht op patrijs

Het gaat niet goed met de patrijs in Vlaanderen: de populatie blijft in elke provincie dalen. De huidige inspanningen voor het herstel van deze soort volstaan niet om de dalende populatietrend een halt toe te roepen. De achteruitgang is in de eerste plaats een gevolg van het erg intensieve landbouwgebruik en de degradatie van het landschap. Het is dan ook vanzelfsprekend dat habitatverbetering een centrale rol heeft bij het herstel van de soort. Maar welke impact heeft jacht op een patrijzenpopulatie? In een nieuw rapport gaat het INBO aan de hand van populatiemodellen na wat de impact van jacht op patrijzenpopulaties is en waarschuwen we voor de gevolgen van overbejaging.

>> lees verder