2018

Winter 2018 – nr.124

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingszaken
KNVvN ontwikkelt Praktijkopleiding GROEN
Ganzen in de lift
Schelden doet geen pijn, of toch?
Staande houden of stil houden
Natuur in beeld … Peter Schoolderman
Palingstroper krijgt forse boete
Activiteitenagenda
Stelselherziening geweldsaanwending
Berichten
Wildaanrijdingen voorkomen
Hazenpest in Overijssel
Grootscheepse controle sportvisserij
Verboden middelen: haastje-repje

Najaar 2018 – nr.123

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingszaken
Terug naar het boerenverstand
Jaarlijkse KNVvN Schietdag – 7 september
VISpas en de gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren
Activiteitenagenda
Illegale vogelvangst: op heterdaad
Natuur in beeld … Nadine Mulderij
Duivensport in mineur
Stelselherziening geweldsaanwending
Nieuws en informatie over teken
Casusdag voor studenten Natuur- en Milieuhandhaving
Uit de praktijk
10de Beheerdersdag op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt
Verboden middelen: In het veld is altijd wat te doen

Zomer 2018 – nr.122

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingszaken
Verslag Algemene Ledenvergadering
Beheerdersdag 2018
Activiteitenagenda
KNVvN Landelijke Schietwedstrijd op 7 september 2018
Privacywetgeving AGV en Wpg
Natuur in beeld … Robert-Jan Asselbergs
Wezels? Waar dan?
De stropersbende van ‘De Rips’ betrapt met hazen
Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
De cautie ook bij toepassen controlebevoegdheden
Uit de rechtspraak: zoekend rondkijken
Wees alert op de Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen
Verboden middelen
Berichten
Wapendragende BOA doet IBT-toets
Toezicht en handhaving buitengebied naar hoger niveau

Voorjaar 2018 – nr.121

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingszaken
Bijzondere Ledenvergadering
Vanuit het Bestuur
Vroegtijdige nestverlaters
Berichten
In Memorian
Drones en Speerpuntdier
Erik Koffeman
Uit de politiepraktijk
Privacywetgeving Boa’s
Stelselherziening slot
Verboden middelen