Drentse gemeentes, waterschappen en provincie slaan handen ineen voor versterken biodiversiteit

Donderdagmiddag 29 november 2018 ondertekenden acht Drentse gemeenten, drie waterschappen en de provincie Drenthe het document ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijk beheer van bermen en oevers’. Hierin spreken zij de ambitie uit om door ecologisch beheer de biodiversiteit van bermen, taluds, oevers en overhoeken te verbeteren.

>> lees verder