Drijvende waterweegbree in Noord-Brabant: witte bloemenzee of dobberende klonen?

FLORON en Waterschap de Dommel onderzochten in hoeverre het beheer in Brabantse beken effect heeft op de voortplanting en het behoud van Drijvende waterweegbree. Wat is de genetische diversiteit van deze streng beschermde waterplant en hoe kunnen we de soort het best behouden?

>> lees verder