Droogte 2019: grote verschillen tussen laag en hoog Nederland

Ondanks de neerslag van de afgelopen weken blijven de grondwaterstanden op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het land en delen van Zeeland op veel plaatsen te laag. Het gaat om gebieden waar geen water kan worden aangevoerd en waar men voor de watervoorziening volledig afhankelijk is van regen. In deze gebieden is relatief weinig neerslag gevallen. Gebieden waar wel water aangevoerd kan worden, kennen in tegenstelling tot 2018 vrijwel geen problemen met droogte of verzilting.

>> lees verder