Droogte: eerste onttrekkingsverbod oppervlaktewater van dit jaar ingesteld

Waterschap Brabantse Delta in West-Brabant heeft dinsdag de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit jaar ingesteld. Dit betekent dat er geen water meer uit sloten en beken mag worden gehaald om bijvoorbeeld landbouwgrond mee te beregenen. 

>> lees verder