Een geactualiseerd populatiemodel voor het everzwijn in Vlaanderen en afgeleide afschotrichtlijnen

Bij het actief populatiebeheer van zoogdieren komt steeds de vraag terug hoeveel dieren er in elke leeftijdscategorie geschoten of gevangen moeten of kunnen worden. Het antwoord hangt zowel af van de beheerdoelstellingen als van de soortspecifieke populatiekenmerken. Met dit rapport wil het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bijdragen aan het vergroten van de kennis in functie van het beheer van everzwijnen in Vlaanderen.

>> lees verder