Eerste goudjakhals gezien in Nederland

Op 19 februari 2016 is een goudjakhals (Canis aureus) waargenomen op de Veluwe. Het betreft de eerste waarneming van deze diersoort in Nederland. De waarneming is gedaan met behulp van een cameraval. Op verzoek van de terreinbeheerder wordt de precieze vindplaats niet bekend gemaakt.

>> Lees verder