Effecten van steenmeel op de mycoflora van een verzuurd eikenbos

Het belang van mycoflora (schimmels) in de natuur is enorm. Ze vervullen allerlei rollen in onze ecosystemen en zijn cruciaal voor de weerbaarheid van hogere organismen. Door verzurende stikstofdepositie zien we echter een zorgwekkende afname van het aantal schimmels én de diversiteit. Steenmeel blijkt succesvol bij bodemherstel van verzuurde eikenbossen, maar wat zijn de effecten op de mycoflora?

>> lees verder