foto credits: Pixabay

Effecten van windturbines op vleermuizen in Vlaanderen. Testcase voor het risico op sterfte

Met de testcase wil het INBO de volgende vragen beantwoorden: – Worden vleermuizen regelmatig het slachtoffer van windturbines in Vlaanderen? – Is er een relatie tussen vleermuisslachtoffers en de risicoklassen in de INBO risicoatlas? – Is er een relatie tussen slachtoffers en vleermuisactiviteit op grondniveau? – Is er een relatie tussen vleermuisactiviteit en de risicoklassen in de INBO risicoatlas? – Is er een update nodig van de actuele INBO leidraad en risicoatlas (2015), en hoe? Daarnaast wil het INBO de beperkingen van de bestaande leidraad en de risicoatlas blootleggen en de instrumenten verbeteren. De resultaten kunnen ook de basis vormen een meer uitgebreid onderzoek in Vlaanderen.

>> lees verder