Erosie bestrijden in Zuid-Limburg

Door klimaatverandering komen extreme buien steeds vaker voor. De beken in het Zuid-Limburgse Heuvelland krijgen het hierdoor zwaar te verduren. De grond spoelt weg en oevers storten in, waardoor habitats van soorten als de vuursalamander en de gele zegge verdwijnen. Het OBN onderzocht experimentele maatregelen om erosie te verminderen.

>> lees verder