Experimenteren met begrazing voor meer heidefauna

Vergrassing belemmert een soortenrijke heidefauna, want vooral op droge heide hebben veel soorten een lage vegetatie met open plekken nodig. Begrazing kan hiervoor zorgen, maar andere heidesoorten zijn juist kwetsbaar voor te veel begrazing. Een beheerexperiment op Brabantse heideterreinen laat zien dat intensiveren of juist extensiveren van de begrazing heel effectief kan zijn.

>> lees verder