Ganzen nekbreekapparaat illegaal

Het apparaat dat het bedrijf V&T Faunabeheer in Gelderland inzet om ganzen te doden door ze de nek te breken, is illegaal vindt de Dierenbescherming. Het middel komt niet voor op de lijst van middelen om dieren te doden in de Flora- en faunawet en zou daarom niet mogen worden ingezet. Wij hebben dit via een brief aan de Provincie Gelderland laten weten. Ook hebben wij er melding van gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en hen gevraagd erop toe te zien dat het apparaat niet wordt gebruikt.

Vorige week werd bekend dat het nekbreekapparaat door V&T Faunabeheer in opdracht van de Faunabeheereenheid Gelderland wordt ingezet om 1600 ganzen te doden. V&T Faunabeheer ontwikkelde daarvoor een speciaal apparaat dat de ganzen doodt door hun nek te breken. De Dierenbescherming is erg geschrokken van deze ontwikkeling. Niet alleen vinden wij het doden van ganzen niet nodig – er zijn tenslotte diervriendelijke alternatieven – maar ze doden door hun nek te breken veroorzaakt een leed dat buitengewoon dieronvriendelijk is.

Ganzen vergassen

De Flora- en faunawet wijst middelen aan die gebruikt mogen worden voor het vangen en doden van dieren in het kader van schadebestrijding. Het nieuwe ‘nekbreekmiddel’ van V&T Faunabeheer valt daar niet onder en is volgens de Dierenbescherming dan ook illegaal. Naast het doden van ganzen door hun nekken te breken, heeft de provincie ook toestemming gegeven om ganzen te vergassen. Ook hiervan vragen wij aan de provincie om ermee te stoppen. Wij hebben de provincie gewezen op onze Nota Aanbevelingen Provinciaal Dierenwelzijnsbeleid waarin een hoofdstuk is opgenomen met een alternatieve ganzenaanpak die én diervriendelijker is én een duurzaam effect heeft.

bron: Dierenbescherming Nederland