Petitie geweldsmiddelen BOA’s domein 2

OPROEP AAN ALLE GROENE BOA’S IN DOMEIN 2

Wapenstok, pepperspray, vuurwapen, diensthond…

Bij het werk in het buitengebied is het niet minder dan logisch dat groene boa’s in Domein 2 over geweldsmiddelen beschikken voor hun eigen veiligheid en die van anderen. Maar grote kans dat je zelf hebt ervaren hoe lastig het is om die middelen toegekend te krijgen.

Daar gaan we verandering in brengen

Op 11 oktober besloten circa 100 groene boa’s samen met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht, de Nederlandse BOA Bond en de bond BOA ACP tot een petitie om deze kwestie in Den Haag onder de aandacht te brengen.

Help mee: onderteken de petitie

Nu is het zaak om de daad bij het woord te voegen. Dat begint met laten zien dat we een vuist maken. Hoe simpel het ook klinkt, het helpt enorm als jij als groene boa bijgaande petitie ondertekent en opstuurt.

Een kleine moeite voor een belangrijke zaak: toereikende geweldsmiddelen zodat alle groene boa’s veilig en effectief hun belangrijke werk kunnen doen.

Bent u geen groene boa, maar vindt u onze eisen legitiem en wenst u onze actie te steunen? Heeft u er alle belang bij dat groene BOA’s zich ten alle tijden moeten kunnen verdedigen? Teken ook dan onze petitie!

Groene Boa’s eisen geweldsmiddelen om hun taak goed en veilig te kunnen uitvoeren.

Wij roepen de minister op, in de lijn van de afspraken die op 5 juni 2020 met de Boabonden zijn gemaakt, de regelgeving voor groene Boa’s verder aan te passen.

De groene Boa is handhaver en dient daarom minimaal over de uitschuifbare wapenstok en pepperspray te beschikken. In een aantal gebieden komen zij bij het uitvoeren van een deel van de taken onder andere in aanraking met georganiseerde criminaliteit, waarbij terugtrekken een veiligheidsrisico is en zij niet kunnen rekenen op back-up. Deze groene Boa’s, die vaak solo werken, moeten worden uitgerust met een vuurwapen en/of een hond. Uiteraard gelden voor deze uitrusting de wettelijke vakbekwaamheidseisen.