Algemeen

Gezenderde wulpen moeten inzicht geven in overlevingskansen wulpenkuikens

Drenthe is een belangrijk leefgebied van de wulp. Maar de wulp kan wel wat hulp gebruiken. De vogel met de kenmerkende lange kromme snavel staat op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels in Nederland. Kenniscentrum Akkervogels, Landschapsbeheer Drenthe en Vrijwillige Weidevogelgroep Dwingeloo doen daarom onderzoek naar de overlevingskans van wulpenkuikens.

>> lees verder