Handhavingsactie buitengebied Ossendrecht

Ossendrecht, 24 februari 2019 – In de omgeving van Ossendrecht, Calfven werd in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, SSiB, Politie, Jachtopzichter en de handhaving gemeente Woensdrecht een gezamenlijke handhavingsactie uitgevoerd.

Dit in het kader van: overlast crossers in de bosgebieden, overlast dumping drugsafval en overlast dealers activiteiten drugs.

Diverse bekeuringen werd uitgeschreven voor crossen in het bosgebied. 
Verder werden enkele personen uit de anonimiteit gehaald waarvan getwijfeld werd of zij wilden genieten het mooie bos of andere snode plannen hadden.

Soortgelijke acties zullen in de toekomst vaker ingepland worden in de bosrijke omgeving van de gemeente Woensdrecht.