Heeft u het Tweede Kamer debat gemist?

Donderdag 14 april was de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht te gast in de Tweede Kamer, bij de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Samen met de bonden BOA ACP en de Nederlandse BOA Bond verdedigden wij ons standpunt: groene boa’s dienen over de juiste bevoegdheden en geweldsmiddelen te beschikken om de natuur te beschermen en de veiligheid van de gebruikers van het buitengebied te waarborgen.

Voor de KNVvN waren Wouter Bax en onze voorzitter Rolf Overdiep aanwezig.