Hoe dassen het treinverkeer bij Molkwerum platleggen

Ter hoogte van het dorpje Molkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt die door passerende treinen kunnen instorten. Hierdoor kan het spoor verzakken en dat kan tot onveilige situaties leiden.

>> lees verder