Illegale schietfuiken aangetroffen op Ketelmeer

Lelystad – Inspecteurs van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Sportvisserij Nederland, en de NVWA hebben op zondag 1 november, 5 schietfuiken aangetroffen in het Natura 2000 gebied Ketelmeer.

Verboden vistuig.

Op het Ketelmeer troffen inspecteurs 5 schietfuiken aan welke blind waren weg gezet. In deze fuiken zaten meer dan 100 palingen en circa 60 wolhandkrabben. Omdat de paling een beschermd diersoort is (Flora en Faunawet) is het niet toegestaan deze te vangen of in bezit te hebben.

Tussen 1 september en 1 december geldt jaarlijks een verbod op aalvisserij. Het is verboden te vissen op paling (oftewel aal) of om vistuig voorhanden te hebben waarmee paling gevangen kan worden. Op die manier krijgt volwassen paling de gelegenheid om naar zee te trekken en zich voort te planten.

Dioxinegebied.

Het Ketelmeer is aangewezen als dioxine gebied. Dit wil zeggen dat het water is e en hoge concentratie dioxines en Pcb’s bevat. Het eten van paling en wolhandkrab uit dit water kan ernstig gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Het is dan ook wenselijk dat wordt voorkomen dat paling uit bovengenoemde wateren in de handel wordt gebracht. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de paling uit dit water, niet voldoet aan de voedselveiligheidsnorm. Het is dan ook voor de beroepsvisserij niet meer toegestaan om paling te vangen op het Ketelmeer.

Toezicht en handhaving.

Door het ongecontroleerd onttrekken van vis, kan het ecosysteem ernstig worden ontregeld, mede hierom werken de inspecteurs van de OFGV nauw samen met andere handhavingspartners zoals de NVWA, Sportvisserij Nederland en de milieuteams van de Politie.

Onderzoek

Door de OFGV wordt nader onderzocht wie de eigenaar is van de schietfuiken. De gevangen paling, de wolhandkrab en de verboden vistuigen zijn in beslag genomen. De gevangen paling en wolhandkrab is weer terug gezet in het Ketelmeer.

bron: persbericht Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)