In stand houden natuur kan bij rechter worden afgedwongen

Gedeputeerde Staten van Gelderland werken aan het realiseren van het Gelders Natuurnetwerk. Dit doen zij onder andere door subsidie te verlenen om landbouwgrond om te vormen naar natuur. Aan deze subsidies zit de notariële verplichting vast om de natuurgrond alleen als natuur te gebruiken.

>> lees verder