Invoering E-screener per 1 januari 2020 voor alle jachtakte en verlofhouders in Nederland.

Hierbij willen wij U informeren, over het feit dat op 1 oktober aanstaande artikel 6a Wwm in werking treedt (oorspronkelijke wetstekst bijgaand). Het betreft het enige nog niet inwerking getreden artikel van het wetsvoorstel tot versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit dat sinds 1 september 2017 in fases in werking is getreden.

>> lees verder