foto credits: Frank Wagemans

Is boomsgewijs uitkapbeheer de uitweg?

Dit najaar starten de Bosgroepen samen met Hogeschool Van Hall-Larenstein een onderzoek naar de ecologische effecten, klimaatbestendigheid en financiële haalbaarheid van boomsgewijs uitkapbeheer in Nederland. Met de resultaten kunnen we bosbeheerders informeren over waarde en implementatie van uitkapbeheer. De onderzoekslocaties worden opgenomen in een netwerk van Europese voorbeeld(uitkap)bossen.

>> lees verder