Algemeen

Jaarverslag ecologische waterkwaliteit

De jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2019 geeft inzicht in de resultaten die in 2019 behaald zijn op het gebied van ecologische waterkwaliteit en natuur in Nederland.

>> lees verder