Kievietseieren en jonge kuikens in beslag genomen

Súdwest-Fryslân, 24 mei 2017 – Het Team Milieu van de politie heeft vanmorgen een controle gehouden in kader van de wet Economische delicten in Friesland, waarbij een broedmachine met zeven eieren en 13 jonge kievitskuikens zijn aangetroffen. De 48-jarige verdachte, een man uit een klein dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân , zal later gehoord worden.

Deze handelingen zijn volgens de Wet Natuurbescherming verboden. De politie vernam via meerdere kanalen, dat mensen de afgelopen tijd in weilanden kievitseieren aan het rapen waren. Vermoedelijk rapen zij de eieren, om vervolgens uit te broeden in broedmachines. Schijnbaar met de bedoeling de uitgebroede kuikens later weer in het veld te zetten.

De Kievit is een beschermde vogel. Het is daarom verboden om de eieren weg te halen. De Provincie Friesland mag echter wel een ontheffing geven. De aanvrager moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen en het mag alleen onder bepaalde omstandigheden. In deze zaak heeft de aangehouden persoon geen ontheffing aangevraagd. Er is dus sprake van een illegale situatie, waarbij een illegale handel in eieren en/of kuikens zou kunnen ontstaan.

Bij de doorzoeking zijn zeven eieren in een broedmachine en 13 kuikens aangetroffen. Het Team Milieu nam in overleg met het Functioneel Parket de eieren en de kuikens in beslag en heeft ze naar een opslagplaats gebracht. Daar worden de eieren deskundig uitgebroed. De kuikens worden voorbereid om weer in het wild te kunnen overleven en teruggezet in de natuur.

Voornoemde handelingen zijn in heel Nederland strafbaar maar “leeft” in Friesland meer omdat tot een aantal jaren geleden, de kievitseieren in Friesland, met een ontheffing onder bepaalde voorwaarden nog mochten worden gezocht en/of geraapt.

Lees meer over Kietvitseieren rapen op de site van de vogelbescherming.

bron: politie.nl