Landelijke schietdag

Het is mij een genoegen om u namens de commissie LKS uit te nodigen met uw afdelingsleden deel te nemen aan het jaarlijks kampioenschap.  Vriendelijk vragen wij u tijdig in te schrijven en indien mogelijk geen mutaties meer aan te brengen daar de scorelijsten vooraf worden gemaakt.  Bekeken zal worden of er na de lunch tijd over is voor het verschieten van een duobaan.  De commissie zou het verder zeer op prijs stellen als er tenminste een team bestaande uit DB/HB-leden zou mee schieten.