Lessen uit de genetica bij de terugkeer van everzwijnen in Limburg

De toenemende populatie brengt de everzwijnen de laatste jaren regelmatig in het nieuws, voornamelijk dan door landbouwschade, verkeersongelukken en omgewoelde terreinen. Dergelijke conflicten kunnen toenemen als de populatie nog uitbreidt. Inzicht in de factoren die de expansie sinds 2006 sturen kan ons helpen bij het bepalen van beheermaatregelen.

>> lees verder