Lim­burg­se Om­ge­vings­vi­sie in ont­werp klaar: nu ter in­za­ge

Om goed in te kunnen spelen op de Limburgse kansen en uitdagingen in de leefomgeving is een visie nodig voor de langere termijn (2030 – 2050). Zo geeft de Omgevingsvisie richting aan de manieren waarop Limburg klaargemaakt wordt voor de toekomst. De ontwerp-Omgevingsvisie is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en ligt van 7 september tot en met 18 oktober 2020 voor iedereen ter inzage.

>> lees verder