Meer onderzoek naar gevolgen klimaatverandering op erfgoed

De provincie Utrecht ondersteunt het Programma Klimaatbestendige Aanpak Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen met een bedrag van 320.000 euro. Het kennis- en uitvoeringsprogramma monitort de effecten van klimaatverandering op historisch groen en onderzoekt in proeftuinen welke maatregelen in een monumentale omgeving kansrijk zijn om het waardevolle historische groen te behouden.

>> lees verder