Algemeen

Meerjarenoverzicht brengt bijzondere natuur Gelderse Poort in beeld

Op vrijdag 15 mei 2020 werd het Meerjarenoverzicht 2017-2019 door Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort overhandigd aan Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling. Deze uitgave geeft een overzicht van de stand van zaken van bijzondere planten en dieren in het gebied.

>> lees verder