Megaclaim boeren in de maak voor schade door droogte: waterbedrijven voor 300 miljoen aangeslagen

AALTEN – Drinkwaterbedrijven kunnen een claim van honderden miljoenen euro’s verwachten van boeren die schade lijden door waterwinning. Landbouwbedrijven lijden jaarlijks voor miljoenen schade door de lage grondwaterstanden, zeggen ze, omdat drinkwaterbedrijven zoveel water nodig hebben.

>> lees verder