Home > Nieuws > Algemeen > Minder subsidie provinciale natuurbeschermers

Minder subsidie provinciale natuurbeschermers

Utrecht, 23 oktober 2018 – De subsidies voor provinciale natuurorganisaties zijn de afgelopen jaren afgenomen. In 2010 kregen de natuurbeschermers nog 115 miljoen euro van Rijk, provincie en in mindere mate gemeente, in 2016 was dat teruggelopen tot 82 miljoen.

>> lees verder