Minibosjes vast nuttig in Rotterdam, maar op Noord-Beveland?

We zijn vervreemd van de natuur en daarom moeten er stukjes bos in de stad komen ter grootte van een tennisbaan. Prima voor dichtbevolkte urbane gebieden in Nederland, maar geldt dat ook voor Zeeland? Goes is in ieder geval van plan om begin volgend jaar twee locaties aan te wijzen voor tiny forests, minibosjes.

>> lees verder