Natte voeten voor Zuid-Hollandse weidevogels

Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer werken de komende jaren samen aan het verbeteren van de waterhuishouding in het natuurgebied Oudeland van Strijen. Een integrale aanpak van maatregelen van beide partijen zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de leefomgeving van weidevogels. 

>> lees verder