Natuur en loslopende honden gaan niet samen

,,Het is dit jaar al het tweede slachtoffer in de Alde Feanen van een hond”, vertelt opsporingsambtenaar van het Fryske Gea Wieger Bouma. Maandag legde een voorbijganger de dodelijk jacht van een hond op een ree in het water vast op de foto. Eigenaar noch hond zijn gepakt.

>> lees verder