Natuurmonumenten: Nieuwe ganzen-aanpak Provincie Fryslân buitenproportioneel

Provincie Fryslân presenteerde vandaag de evaluatie van de ganzenaanpak in de provincie en een voorstel voor een nieuwe aanpak. De provincie wil jaarlijks 210.000 overwinterende ganzen afschieten. Die keuze sluit niet aan op de evaluatie. Daaruit blijkt dat de aanpak werkt en de jaarlijkse kosten van het ganzenbeleid al jaren gelijk blijven.

>> Lees verder