Nederland haalt de biodiversiteitsdoelen in 2020 niet

De ongekend snelle achteruitgang van de biodiversiteit vormt een minstens even grote bedreiging voor de mensheid als de opwarming van de aarde, zo stelt IPBES in haar rapport ‘First Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services’. Zonder ingrijpende maatregelen zullen er volgens hen tussen de 500.000 en een miljoen planten- en diersoorten de komende decennia uitsterven. Ook in Nederland en de Caribische eilanden is achteruitgang in de biodiversiteit onderzocht en gerapporteerd.

>> lees verder