foto credits: Pixabay

Nederlandse broedvogelbevolking sinds 1900 drastisch veranderd

In 120 jaar tijd veranderde de samenstelling van vogels die regelmatig in Nederland broeden drastisch. Aansprekende soorten als de zeearend en oehoe vestigden zich met een verrassende snelheid. Tegelijk verdwenen er specialistische soorten. De vogelstand is allerminst stabiel. Het nieuwe boek Verschenen of verdwenen beschrijft zeventig vogelsoorten die sinds 1900 vertrokken of erbij kwamen.

>> lees verder